Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Trần Thị Bình Nguyên

3:29 - 4/12/2013

  |   Lượt xem: 1566   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Bà Trần Thị Bình Nguyên có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng, Kiểm toán. Bà đã từng làm việc tại Kiểm toán Nhà nước, giữa các chức vụ khác nhau trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc khối Sản Phẩm của Ngân hàng Bưu Điện. Ngoài công việc chuyên môn tại Ngân hàng, hiện bà Nguyên đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam.