messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Thông báo tuyển sinh khoá học Hướng dẫn thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME

Đào tạo kiến thức nghiệp vụ về Thẩm định KHDN một cách bài bản, tổng quát và thực tế nhất với nhiều tình huống phát sinh kèm cách xử lý

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 khoá học đào tạo về nghiệp vụ Thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME bài bản, tổng quát và thực tế nhất thì đừng bỏ qua khoá học này của UB Academy!

1. Tổng quan về khoá học Hướng dẫn thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME

Khoá học hướng dẫn thẩm định khách hàng doanh nghiệp sme

Khoá học Hướng dẫn Thẩm định khách hàng doanh nghiệp (SME) của UB Academy là khoá học đào tạo nghiệp vụ, được thiết kế dành riêng cho Chuyên viên Quan hệ Khách hàng/Chuyên viên Tín dụng đang làm việc trong các Ngân hàng tại Việt Nam.

Khoá học được thiết kế với sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và các kinh nghiệm thực tế hoàn toàn của các Tổ chức Tín dụng đang áp dụng đến thời điểm hiện tại. 

2. Đối tượng học viên phù hợp

Khoá học Hướng dẫn Thẩm định khách hàng doanh nghiệp (SME) phù hợp với:

 • Chuyên viên Quan hệ Khách hàng/Chuyên viên Tín dụng
 • Ứng viên đang có mong muốn làm việc tại Ngân hàng ở vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng/Chuyên viên Tín dụng

3. Nội dung đào tạo

Nội dung đào tạo của khoá học Hướng dẫn Thẩm định khách hàng doanh nghiệp (SME):

Phần 1: Lý luận chung và hồ sơ pháp lý, tài chính doanh nghiệp

Ở học phần này, bạn sẽ được đào tạo về:

 • Mục tiêu của Thẩm định khách hàng doanh nghiệp
 • Thẩm định Hồ sơ pháp lý, thông tin người đại diện pháp luật
 • Tình huống thực tế phát sinh khi thẩm định Hồ sơ pháp lý
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin qua bên thứ 3 và các tình huống điển hình
 • Thẩm định phương án kinh doanh, xem xét Báo cáo tài chính 
 • Tài liệu tham khảo

Phần 2: Hướng dẫn về Thẩm định Thực tế Khách hàng doanh nghiệp

 • Hướng dẫn thẩm định thực tế và các lưu ý khi phỏng vấn Giám đốc, Kế toán trưởng
 • Những lưu ý quan trọng trước khi đi thẩm định thực địa. Hướng dẫn thẩm định cơ sở hạ tầng, đánh giá quy mô sản xuất kinh doanh
 • Hướng dẫn đánh giá chu trình kinh doanh, thẩm định thực tế các khoản mục đầu vào
 • Hướng dẫn đánh giá, thẩm định thực tế các khoản mục đầu ra
 • Hướng dẫn thẩm định thực tế Hàng tồn kho tại doanh nghiệp
 • Các báo cáo thực tế mẫu của Chuyên gia điều tra thực địa 
 • Hướng dẫn thẩm định các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng

Phần 3: Xác định nhu cầu/nguyên nhân vay vốn của Doanh nghiệp

 • Hướng dẫn cách tính hạn mức tín dụng và một số trường hợp thường gặp
 • Hướng dẫn cách xác định số tiền vay và nguyên nhân đầu tư mở rộng TSCĐ
 • Hướng dẫn cách xác định dự đoán doanh nghiệp sẽ phải thay thế TSCĐ và nhu cầu vay vốn thay thế TSCĐ
 • Phân tích về chu kỳ đầu tư tài sản cố định và nhu cầu vay vốn dài hạn
 • Hướng dẫn phân tích và tính số tiền cần vay do phải thu khách hàng chậm lại
 • Hướng dẫn phân tích và tính số tiền cần vay với trường hợp vòng quay hàng tồn kho chậm
 • Hướng dẫn xác định số tiền vay và thời hạn vay vốn
 • Hướng dẫn thẩm định nhu cầu vay vốn, nguyên nhân dẫn đến việc đi vay của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn phân tích thời gian thiếu hụt tiền mặt. Cách xác định xu hướng VLĐ và 3 nguyên nhân vay vốn ngắn hạn
 • Đánh giá/Thẩm định nguyên nhân mất cân đối vốn. Khái niệm về thời gian thiếu hụt tiền mặt và nhu cầu vay vốn
 • Đánh giá nhu cầu vốn lưu động theo từng ngành hàng và các trường hợp điển hình
 • Hướng dẫn xác định nhu cầu vay vốn lưu động của doanh nghiệp
 • Thẩm định chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp và tìm hiểu nguyên nhân vay vốn ngắn hạn
 • Hướng dẫn vận dụng mô hình Bác sỹ chữa bệnh đau tiền và các lợi ích của viẹc xác định đúng nguyên nhân vay vốn đối với Ngân hàng
 • Tìm hiểu và phân tích về các nguyên nhân vay vốn dài hạn khác của Doanh nghiệp

Phần 4: Phân tích báo cáo tài chính

 • Đánh giá chung về Báo cáo tài chính và phân tích kết cấu của bảng Cân đối kế toán
 • Hướng dẫn phân tích chất lượng các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán
 • Hướng dẫn cách rút gọn bảng Cân đối Kế toán và cách phân tích rút gọn
 • Hướng dẫn vận dụng phương pháp phân tích ngang, phân tích dọc để phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Hướng dẫn nhận biết các rủi ro của Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Thảo luận về Báo cáo của các công ty niêm yết và một số khách hàng ví dụ
 • Hướng dẫn thẩm định Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các hệ số tài chính
 • Hướng dẫn phân tích biến động của các hệ chỉ số tài chính

Phần 5: Hướng dẫn thẩm định cơ bản về Tài sản đảm bảo

 • Ý nghĩa và vai trò của tài sản đảm bảo và các quy định của pháp luật về TSĐB
 • Phân tích về các biện pháp bảo đảm tiền vay phổ biến của các Ngân hàng
 • Phân tích tính pháp lý của tài sản đảm bảo và đăng ký giao dịch đảm bảo
 • Hướng dẫn và vận dụng phương pháp định giá so sánh trực tiếp và quy trình định giá
 • Hướng dẫn vận dụng phương pháp chi phí và các giới hạn của Ngân hàng quy định
 • Phân tích chi tiết phương pháp so sánh 
 • Các ví dụ về phương pháp so sánh. Cách định giá BĐS và ô tô
 • Phân tích các điều kiện liên quan đến phê duyệt tín dụng

4. Đăng ký tư vấn về khoá học Hướng dẫn thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME