messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Vì sao phải đi thẩm định thực tế khách hàng vay? Trước khi đi kiểm tra thực tế thì cần chuẩn bị gì?

Thẩm định thực tế khách hàng doanh nghiệp để đảm bảo rằng khoản vay được cấp phát sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đồng thời giảm thiểu rủi ro cho chuyên viên Quan hệ khách hàng và ngân hàng.

Khi khách hàng đăng ký vay vốn tại ngân hàng hay tổ chức tài chính, một quy trình quan trọng và không thể thiếu là thẩm định thực tế khách hàng. Điều này đảm bảo rằng khoản vay được cấp phát sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đồng thời giảm thiểu rủi ro cho chuyên viên Quan hệ khách hàng và ngân hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao phải đi thẩm định thực tế khách hàng vay và những chuẩn bị cần thiết trước khi tiến hành quá trình này.

Vì sao phải thẩm định thực tế khách hàng

1. Vì sao phải đi thẩm định thực tế khách hàng vay?

1.1. Thẩm định thực tế để làm gì?

  • Khai thác thông tin hoạt động kinh doanh và thông tin liên quan ngoài hồ sơ, kiểm chứng lại các thông tin trong hồ sơ khách hàng cung cấp, kiểm chứng năng lực sản xuất thực sự của khách hàng;
  • Cung cấp thông tin cho cấp phê duyệt về năng lực sản xuất, kinh doanh và những thông tin khác của khách hàng sát với với thực tế hoạt động.

Chúng ta sẽ có cái nhìn trực quan hơn nhiều với việc chỉ xem xét các con số trên hồ sơ. Là bước quan trọng trong quá trình thẩm định và cấp tín dụng cho khách hàng.

1.2. Vì sao phải đi thẩm định thực tế khách hàng vay?

Xác thực thông tin: 

Trước hết, quá trình thẩm định thực tế giúp xác thực thông tin mà khách hàng đã cung cấp trong đơn vay. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, từ đó giúp ngân hàng đưa ra quyết định vay vốn chính xác hơn.

Đánh giá khả năng trả nợ: 

Thẩm định thực tế cho phép ngân hàng đánh giá khả năng của khách hàng trong việc trả nợ. Qua việc kiểm tra thu nhập, công việc, tài sản sở hữu và các khoản nợ hiện tại, ngân hàng có thể xác định khách hàng có khả năng trả nợ đúng hẹn hay không. Điều này giúp đảm bảo rằng khoản vay sẽ không gây áp lực tài chính quá mức cho khách hàng.

Đánh giá giá trị tài sản đảm bảo: 

Trong trường hợp khách hàng đăng ký vay có tài sản đảm bảo, quá trình thẩm định thực tế giúp đánh giá giá trị của tài sản này. Điều này cho phép ngân hàng xác định mức độ an toàn và khả năng thực hiện tài sản đảm bảo trong trường hợp khách hàng không thể trả nợ.

2. Trước khi đi kiểm tra thực tế, cần chuẩn bị gì?

Chuyên viên quan hệ khách hàng trước khi đi kiểm tra thực tế cần chuẩn bị:

2.1. Thông tin cần thiết

Trước khi tiến hành thẩm định thực tế, Chuyên viên Quan hệ khách hàng của ngân hàng cần chuẩn bị hồ sơ và thông tin cần thiết về khách hàng. Điều này bao gồm hồ sơ vay, các giấy tờ liên quan đến thu nhập, tài sản. các khoản nợ hiện tại của khách hàng và đặc biệt là Lịch sử kinh doanh của khách hàng. 

Nếu không nghiên cứu lịch sử thì sẽ không đánh giá được xếp hạng tín dụng. Chúng ta sẽ quan tâm đến: 

  • Kinh nghiệm của chủ sở hữu chính: Quá trình kinh doanh của CSH chính trước và sau khi lập doanh nghiệp. Các nguyên nhân, lợi thế giúp cho việc thành lập và vận hành doanh nghiệp.
  • Lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của doanh nghiệp: Nắm được thời gian/quá trình đi vào hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh chính. Các mốc thay đổi quan trọng của doanh nghiệp (nếu có). Phần này sẽ trả lời được câu hỏi doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào? bắt đầu, phát triển hay suy thoái?
  • Mô tả tổng quát về ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Nắm được ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, cố gắng chi tiết đến ngành cấp thứ 5.

2.2 Lập kế hoạch kiểm tra

Ngân hàng cần lập kế hoạch chi tiết cho quá trình kiểm tra thực tế. Điều này bao gồm xác định thời gian, địa điểm và các bước tiến hành kiểm tra. Kế hoạch này giúp đảm bảo quá trình diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả.

2.3 Chuẩn bị các công cụ và phương tiện

Đối với quá trình kiểm tra thực tế, ngân hàng cần chuẩn bị các công cụ và phương tiện cần thiết. Điều này có thể bao gồm các ấn phẩm, biểu mẫu, máy tính, thiết bị kiểm tra, và xe cần thiết để di chuyển đến địa điểm kiểm tra.

2.4 Xác định đội ngũ kiểm tra

Ngân hàng cần xác định đội ngũ kiểm tra phù hợp để tiến hành quá trình thẩm định thực tế. Đội ngũ này có thể bao gồm các chuyên gia tài chính, kiểm toán viên, các chuyên gia định giá tài sản, và nhân viên có kinh nghiệm trong việc thẩm định khách hàng vay.

2.5 Liên lạc và hẹn ngày kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra thực tế, ngân hàng cần liên lạc với khách hàng để thông báo về quá trình kiểm tra và hẹn ngày, giờ cụ thể. Điều này giúp khách hàng chuẩn bị sẵn sàng và sắp xếp thời gian phù hợp.

2.6 Cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng

Ngân hàng cần cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về quá trình kiểm tra thực tế, bao gồm mục đích, phạm vi, và các yêu cầu cần thiết. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình kiểm tra.

Việc đi thẩm định thực tế khách hàng vay là một bước quan trọng trong quy trình vay vốn của ngân hàng. Nó giúp xác thực thông tin, đánh giá khả năng trả nợ và giá trị tài sản đảm bảo. Để tiến hành quá trình này, ngân hàng cần chuẩn bị hồ sơ, lập kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị công cụ và đội ngũ kiểm tra, liên lạc và hẹn ngày kiểm tra, cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng. Nhờ vào quá trình thẩm định thực tế này, ngân hàng có thể đưa ra quyết định vay vốn chính xác và đảm bảo rủi ro tối thiểu.

3. Nâng cao nghiệp vụ thẩm định khách hàng doanh nghiệp cùng UB Academy

Khoá học hướng dẫn thẩm định khách hàng doanh nghiệp sme

Thẩm định thực tế khách hàng doanh nghiệp cũng là 1 trong những học phần quan trọng của khóa học Hướng dẫn Thẩm định khách hàng doanh nghiệp SME của UB Academy.

>> Tìm hiểu thêm về khóa học tại đây