messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021

Ngoài Tổng cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế tuyển dụng 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tuyển dụng cho Tổng cục Dự trữ với 579 chỉ tiêu trên toàn quốc, thông tin chỉ tiêu chi tiết các bạn theo dõi tại ĐÂY. Tổng cục Dự trữ được đánh giá là khá ít tuyển dụng, trong 10 năm trước đó mới tuyển dụng 2 đợt với số lượng chỉ tiêu không nhiều. Điều này khiến việc tìm kiếm đề thi Tổng cục Dự trữ của các bạn ứng viên gặp nhiều khó khăn. UB Academy tổng hợp lại danh mục tài liệu thi tuyển Tổng cục Dự trữ thông qua bài viết dưới đây.

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG​ ĐỀ THI TỔNG CỤC DỰ TRỮ

1. Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV 2018 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

  • Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.​
  • Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.​

2. Hiến pháp năm 2013
Tham khảo Hiến pháp năm 2013

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

4. Luật Cán bộ công chức năm 2008
Tham khảo Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019: Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019

5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Tham khảo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019: Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
7. Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

PHẦN 2: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH​ ĐỀ THI TỔNG CỤC DỰ TRỮ

A. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN​

1. Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015: Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2. Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước: Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
3. Thông tư số 342/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/ND-CP: Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước
4. Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13: Luật dự trữ quốc gia 2012-22/2012/QH13
5. Nghị định 94/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ Quốc gia: Nghị định 94/2013/NĐ-CP chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

6. Nội dung tham khảo (được cung cấp trong khoá học Luyện thi Tổng cục dự trữ 2021)

  • Hệ thống kiến thức Quản lý tài chính Công​
  • Hệ thống kiến thức Quản lý Thu/Chi ngân sách nhà nước​
  • Hệ thống kiến thức Quản lý tài chính của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công​

B. VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN​

1. Luật kế toán số 14/VBHN-VPQH năm 2019: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH 2019 Luật Kế toán năm 2015
2. Nghị định số 174/2016/ND-CP hướng dẫn về Luật kế toán: Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng Luật kế toán
3. Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015: Luật ngân sách nhà nước năm 2015
4. Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước: Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/ND-CP: Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước
6. Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13: Luật dự trữ quốc gia 2012-22/2012/QH13
7. Nghị định 94/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ Quốc gia: Nghị định 94/2013/NĐ-CP chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia
8. Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

9. Nội dung tham khảo (được cung cấp trong khoá học Luyện thi Tổng cục dự trữ 2021)

  • Hệ thống kiến thức Kế toán Ngân sách nhà nước và Tài sản​
  • Hệ thống kiến thức Kế toán Quản trị công​
  • Hệ thống kiến thức Tổ chức công tác Kế toán công​

C. VỊ TRÍ THỦ KHO BẢO QUẢN & KỸ THUẬT VIÊN BẢO QUẢN​

1. Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13: Luật dự trữ quốc gia 2012-22/2012/QH13
2. Nghị định 94/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ Quốc gia: Nghị định 94/2013/NĐ-CP chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia
3. Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP: Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi danh mục hàng phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia
4. Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập xuất mua bán hàng dự trữ quốc gia
5. Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 
Trên đây là tổng hợp đề thi và tài liệu ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021. Hi vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về kiến thức thi vị trí công chức này. Đừng quên theo dõi chuyên mục Điểm tin UB Academy và Diễn đàn U&Bank để cập nhật những tin tức mới nhất về ngành Ngân hàng.

KHÓA HỌC LUYỆN THI TỔNG CỤ DỰ TRỮ NĂM 2021

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc Tổng cục Dự trữ 2021 để Hỗ trợ các bạn Ứng viên – Khóa học chuẩn bị kiến thức đầy đủ nhất cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây.

Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Big4 tại Group: U&Bank – Học & Làm nghề Ngân hàng

Ban điều hành UB Academy

Công ty Cổ phần Tập đoàn UB

Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3999.2518| Email: cskh@ubgroup.vn | Website: Trang chủ | UB Academy