Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Vũ Việt Hưng

3:27 - 4/12/2013

  |   Lượt xem: 2220   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Tính đến năm 2015, ông Vũ Việt Hưng đa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng với các vị trí khác nhau như Cán bộ Quan hệ khách hàng, Cán bộ dự Án chuyển đổi hệ thống Ngân hàng, Cán bộ kiểm tra kiểm soát nội, gần đây nhất anh giữ vị trí Trưởng phòng – Trung tâm Kiểm toán Nội bộ – Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Ngoài công việc chuyên môn tại Ngân hàng, hiện ông Hưng đang giữ  các chức vụ sau: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực, Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam (UBGROUP); Trưởng Ban điều hành Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực – U&Bank Community.