Giảng viên tại UB Academy

Hotline

024.3232.1999

Trần Ngọc Minh

3:21 - 4/12/2013

  |   Lượt xem: 923   |   Đăng tại: Giảng viên tại UB Academy

Là một trong những giảng viên gắn bó với Chương trình tập huấn của UB từ ngày đầu thành lập. Với 08 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, anh đã từng trải qua nhiều ví trí công việc khác nhau như: Chuyên viên Quan hệ khách hàng, tái thẩm định, Phó phòng tái thẩm định Hội sở Miền Bắc, Phó Giám đốc Chi nhánh – Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt trước khi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kiên Long