Chương trình miễn phí

Hotline

024.3232.1999

Trắc nghiệm Tiếng Anh

Tiếng Anh thực sự là cơn đau đầu “không dễ nuốt trôi” của rất rất nhiều các Ứng viên thi tuyển, đặc biệt là KHỦNG KHIẾP khi thi tuyển Vietcombank & BIDV. Tức là ngay cả khi bạn cho rằng mình “master” về nghiệp vụ với nền tảng kinh nghiệm lâu dài, nhưng nếu không đạt được mức điểm sàn theo quy định, việc bị “out” là điều đương nhiên (theo Quy chế tuyển dụng).

 

Môn thi Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc với các Ứng viên thi tuyển Ngân hàng Vietcombank & BIDV tại các vị trí như sau:

(1) Chuyên viên & Nhân viên Quản lý Khách hàng
(2) Chuyên viên & Nhân viên Kế toán/Giao dịch
(3) Cán bộ Tín dụng & Kế toán
(4) Cán bộ Khách hàng & Giao dịch viên

 

Đề thi có 30 câu làm trong 20p. Trong đó có:

Để đảm bảo kết quả bài thi khách quan, phản ánh mức độ làm đề ở thời điểm hiện tại (điều này liên quan đến kế hoạch ôn tập trong thời gian tới và việc lựa chọn ngân hàng mục tiêu phù hợp), bạn không nên sử dụng tài liệu, search google và dùng các thủ thuật không phù hợp với việc làm bài.

 

Các bạn test trên lớp hoặc khi đi test tại ngân hàng đều cần thể hiện sự chuyên nghiệp, tuân thủ nội quy.

 

Chúc bạn làm bài tốt.

 

Chú ý, bài thi được đếm ngược thời gian đến khi hết giờ nên bạn cần hết sức tập trung để làm bài nhé.

 

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu làm bài thôi nào!

,

 


Tiếng Anh thực sự là cơn đau đầu “không dễ nuốt trôi” của rất rất nhiều các Ứng viên thi tuyển, đặc biệt là KHỦNG KHIẾP khi thi tuyển Vietcombank & BIDV. Tức là ngay cả khi bạn cho rằng mình “master” về nghiệp vụ với nền tảng kinh nghiệm lâu dài, nhưng nếu không đạt được mức điểm sàn theo quy định, việc bị “out” là điều đương nhiên (theo Quy chế tuyển dụng).

 

Môn thi Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc với các Ứng viên thi tuyển Ngân hàng Vietcombank & BIDV tại các vị trí như sau:

(1) Chuyên viên & Nhân viên Quản lý Khách hàng
(2) Chuyên viên & Nhân viên Kế toán/Giao dịch
(3) Cán bộ Tín dụng & Kế toán
(4) Cán bộ Khách hàng & Giao dịch viên

 

Đề thi có 30 câu làm trong 20p. Trong đó có:

Để đảm bảo kết quả bài thi khách quan, phản ánh mức độ làm đề ở thời điểm hiện tại (điều này liên quan đến kế hoạch ôn tập trong thời gian tới và việc lựa chọn ngân hàng mục tiêu phù hợp), bạn không nên sử dụng tài liệu, search google và dùng các thủ thuật không phù hợp với việc làm bài.

 

Các bạn test trên lớp hoặc khi đi test tại ngân hàng đều cần thể hiện sự chuyên nghiệp, tuân thủ nội quy.

 

Chúc bạn làm bài tốt.

 

Chú ý, bài thi được đếm ngược thời gian đến khi hết giờ nên bạn cần hết sức tập trung để làm bài nhé.

 

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu làm bài thôi nào!

,