Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Hotline

024.3232.1999

Tiếng Anh chuyên ngành dùng trong Thanh toán quốc tế

1:15 - 11/02/2018

  |   Lượt xem: 10748   |   Đăng tại: Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

UB Academy gửi tặng bạn bộ tài liệu “Hệ thống các thuật ngữ dùng trong TTQT được giải nghĩa bằng Tiếng Anh” giúp bạn hiểu được đầy đủ và chính xác ý nghĩa của các thuật ngữ này.

 

Tải tài liệu tại: 

 

Link: http://www.mediafire.com/?3pkd6sotdeud583#1