Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
URR

URR – Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân…

Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng – Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements hay URR – là một trong những kiến thức nghiệp vụ mà nhân…

Xem chi tiết »