Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
URR

URR – Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân…

Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng – Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements hay URR – là một trong những kiến thức nghiệp vụ mà nhân…

Xem chi tiết »
URR 725

URR 725 có gì mới?

Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng Ấn bản ICC số 725 (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursement – URR 725) có hiệu lực áp dụng từ…

Xem chi tiết »