Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
URR 725

URR 725 có gì mới?

Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng Ấn bản ICC số 725 (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursement – URR 725) có hiệu lực áp dụng từ…

Xem chi tiết »