Tin Tức

Hotline

024.3232.1999
ứng dụng SQL và VBA

Ứng dụng SQL và VBA vào xử lý, phân tích dữ liệu…

Hiện nay, trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nhu cầu ra quyết định dựa trên dữ liệu và tự động hóa các công việc vận hành…

Xem chi tiết »