Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
UCP 600

UCP 600 – Bản quy tắc thực hành thống nhất về Tín…

UCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC…

Xem chi tiết »