Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

“UB.Students – Trải nghiệm nghề ngân hàng” tại TP. Hồ Chí Minh

Vừa qua vào ngày 15/07 và ngày 16/07/2016, UB Academy Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi học “UB.Students – Trải nghiệm nghề Ngân hàng” nhằm định hướng nghề nghiệp…

Xem chi tiết »