Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

Thông báo tuyển dụng Supporter lớp học Nghiệp vụ Ngân hàng

Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực U&Bank được thành lập từ ngày 26/02/2011. Ra đời với sứ mệnh làm cầu nối nguồn nhân lực giữa Ngân hàng &…

Xem chi tiết »

Thông báo tuyển dụng Supporter lớp học Nghiệp vụ Ngân hàng

Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực U&Bank được thành lập từ ngày 26/02/2011. Ra đời với sứ mệnh làm cầu nối nguồn nhân lực giữa Ngân hàng &…

Xem chi tiết »

Tuyển nhân viên Hành chính – Kế toán tại TP. Hồ Chí…

Nằm trong kế hoạch phát triển năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam (UB) – cơ quan chủ quản của Cộng đồng Ngân…

Xem chi tiết »

UB Academy Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh…

Nằm trong kế hoạch phát triển năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam (UB) – cơ quan chủ quản của Cộng đồng Ngân…

Xem chi tiết »

UB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh, Marketing

  Nằm trong kế hoạch phát triển năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam (UB) – cơ quan chủ quản của Cộng đồng…

Xem chi tiết »