TALKSHOW “KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN VIETCOMBANK”

Nhằm phục vụ yêu cầu kinh doanh, trong đợt tuyển dụng thứ 3/2021; Vietcombank đưa ra chỉ tiêu 241 cán bộ không yêu cầu kinh nghiệm và 31 nhân viên hỗ trợ kinh doanh làm việc trực tiếp tại các chi nhánh trên toàn quốc. Là thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; với … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.