Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
quy trình thi tuyển viên chức

Toàn bộ quy trình thi tuyển, xét tuyển viên chức từ 27/11/2020

Kể từ ngày 27/11/2020, các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức sẽ thực hiện theo 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.  Quy định chung về điều kiện dự tuyển và…

Xem chi tiết »