Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Nội dung và hình thức thi tuyển công chức Tổng cục Hải…

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021;…

Xem chi tiết »