Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Bộ Tài chính tuyển dụng

Bộ Tài chính tuyển dụng 2.200 chỉ tiêu năm 2021

Năm 2021 với nhiều biến động do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kéo theo những ảnh hưởng nhất định đến chu kỳ tuyển dụng công chức…

Xem chi tiết »
tuyển dụng công chức Thuế

Tổng cục Thuế tuyển dụng 1.751 chỉ tiêu năm 2021

Như các bạn đã biết, sắp tới tình hình dịch sẽ dần được kiểm soát vào tháng 09/2021, đây cũng là thời điểm tuyển dụng của các Bộ & Cơ…

Xem chi tiết »
thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Nội dung và hình thức thi tuyển công chức Tổng cục Hải…

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021;…

Xem chi tiết »