Nội bộ

Hotline

024.3232.1999
tuyển dụng công chức Thuế

Tổng cục Thuế tuyển dụng 1.751 chỉ tiêu năm 2021

Như các bạn đã biết, sắp tới tình hình dịch sẽ dần được kiểm soát vào tháng 09/2021, đây cũng là thời điểm tuyển dụng của các Bộ & Cơ…

Xem chi tiết »
Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng

Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng công chức 1193 chỉ tiêu năm…

Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2021. Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính thôngvề việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng…

Xem chi tiết »
thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Nội dung và hình thức thi tuyển công chức Tổng cục Hải…

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021;…

Xem chi tiết »