Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
tư vấn tài chính cá nhân

Nghề tư vấn tài chính cá nhân: Tư vấn cách dùng tiền

Một ngày của nhân viên PFC (Personal Financial Consulting) – nhân viên tư vấn tài chính cá nhân của ngân hàng bao giờ cũng bắt đầu bằng những cuộc điện…

Xem chi tiết »