Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Phân loại nợ

Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro

Tiếp theo Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3 tháng 2 năm 2005 về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng, Ngân hàng Nhà…

Xem chi tiết »