Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
incoterms 2020 trách nhiệm bên bán và bên mua

Incoterms 2020 – So sánh trách nhiệm của bên bán và bên…

Incoterms 2020 là một bộ quy tắc toàn cầu với chức năng hướng dẫn bên bán và bên mua trong việc soạn thảo và thực hiệp hợp đồng vận chuyển…

Xem chi tiết »