Trả lời phỏng vấn “Bạn muốn mức lương bao nhiêu?”

Sau khi nhà tuyển dụng đặt những câu hỏi liên quan đến kiến thức, năng lực của bạn; nhà tuyển dụng sẽ muốn “thăm dò” mong muốn của bạn ở công việc này. Vậy nên, họ sẽ hỏi bạn một câu đại ý là “Bạn muốn mức lương bao nhiêu?”. Đây là một câu hỏi … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.