Tổng cục Thuế tuyển dụng 1.751 chỉ tiêu năm 2021

Như các bạn đã biết, sắp tới tình hình dịch sẽ dần được kiểm soát vào tháng 09/2021, đây cũng là thời điểm tuyển dụng của các Bộ & Cơ quan ngang Bộ, các Tổng cục, Cục. Khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu mùa chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào Bộ & Cơ … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.