Top 4 kỹ năng cần có để tìm việc thời dịch bệnh

Các bạn có biết, đâu là top 4 kỹ năng cần học hỏi, trau dồi và nhấn mạnh trong CV để chinh phục nhà tuyển dụng giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt? Trong bối cảnh mới, tình hình mới, người ứng tuyển sẽ cần thay đổi để thích nghi với thời cuộc. … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.