Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

UB triển khai ứng dụng CoreBanking vào mô hình đào tạo

Với phương châm không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo chất lượng đầu ra sau đào tạo. Đội ngũ…

Xem chi tiết »