UB triển khai ứng dụng CoreBanking vào mô hình đào tạo

Với phương châm không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo chất lượng đầu ra sau đào tạo. Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật của UB đã cùng nhau lên ý tưởng và xây dựng phần mềm ứng dụng UB CoreBanking phân hệ Giao dịch … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.