Kinh nghiệm Thử việc tại Vietcombank 2021

Sau khi thành công vượt qua kỳ thi đầu vào Vietcombank, thử thách công việc thực sự bắt đầu. Giai đoạn thử việc là giai đoạn đòi hỏi bạn cần thể hiện xuất sắc các khía cạnh, điểm mạnh của bản thân mình để Ngân hàng quyết định giữ bạn lại. Áp lực làm việc … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.