Kết cấu đề Tiếng Anh thi tuyển BIDV 2021

Kết cấu thi tuyển của BIDV gồm 02 phần: Thi Nghiệp vụ và Tiếng Anh. Trong đó phần Tiếng Anh là một phần thi đầy thử thách đối với mỗi ứng viên, chiếm 30% tổng số điểm. Không như các Ngân hàng khác, BIDV có yêu cầu “điểm liệt” với các môn thi, cụ thể, … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.