Khái niệm, nội dung, đặc điểm và phân loại hối phiếu

Có thể bạn đã từng nghe nhiều về hối phiếu trong quá trình học tập và làm việc. Nhưng bạn đã hiểu rõ về loại phiếu chưa? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây.  Khái niệm Hối phiếu (Bill of exchange/Draft): Là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.