Khái niệm, nội dung, phân loại séc

Séc là một khái niệm không còn xa lạ trong thanh toán Ngân hàng, dù là thanh toán trong nước hay quốc tế. Là một chuyên viên Ngân hàng, bạn cần hiểu rõ khái niệm, nội dung và phân loại séc trước khi tiếp xúc với loại hình thanh toán này.  Khái niệm séc và … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.