Thông báo tuyển sinh Chương trình EasyBankers Tại TP. Hồ Chí Minh

. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (hệ ngắn hạn) số 6407/CN-DGD&ĐT ngày 21/07/2015. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy năm 2015 . Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.