Tin Tức

Hotline

024.3232.1999

Thông báo tuyển sinh Chương trình EasyBankers Tại TP. Hồ Chí Minh

. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (hệ ngắn hạn) số 6407/CN-DGD&ĐT ngày 21/07/2015. Căn cứ kế hoạch tuyển…

Xem chi tiết »