Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Fintech

Chương trình thạc sĩ Fintech (Công nghệ tài chính) là chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quản lý Normandie (EM Normandie, Cộng hòa…

Xem chi tiết »