Nội bộ

Hotline

024.3232.1999
tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Fintech

Thông báo Tuyển sinh: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Fintech

Chương trình thạc sĩ Fintech (Công nghệ tài chính) là chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học/ Trường Quản trị Normandie (EM Normandie Business…

Xem chi tiết »