Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999

Tìm hiểu về Tài khoản Nostro và Vostro

Ngày nay, đa số các ngân hàng trên thế giới đều thiết lập mối quan hệ đại lý với nhau để phục vụ cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền……

Xem chi tiết »