The Three-Year-Old’s Birthday Party of U&Bank Community

Cách đây đúng 3 năm, ngày 26/02/2011, Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực (U&Bank Forum) chính thức được ra đời bằng lễ ra mắt tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC).   3 năm, một chặng đường phát triển tuy chưa dài nhưng cũng đủ để … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.