Chương trình Tặng Giáo trình MiniEasyBankers miễn phí

Hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực – U&Bank – Cộng đồng lớn nhất dành cho Nhân viên Ngàng Ngân hàng và các bạn sinh viên khối Kinh tế có nguyện vọng gia nhập ngành Ngân hàng. Nhằm mục đích cụ thể hóa, chi tiết … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.