Toàn bộ quy trình thi tuyển, xét tuyển viên chức từ 27/11/2020

Kể từ ngày 27/11/2020, các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức sẽ thực hiện theo 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.  Quy định chung về điều kiện dự tuyển và chính sách ưu tiên Điều kiện dự tuyển Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc; nam nữ, thành phần … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.