Phân loại các nhóm nợ tín dụng Ngân hàng

Với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ Ngân hàng, cuộc sống dần dần xuất hiện các khái niệm “thẻ tín dụng”; “vay tín dụng”;… và “dư nợ tín dụng”. Vậy dư nợ tín dụng là gì; và có bao nhiêu nhóm nợ tín dụng, bạn đã biết? Khái niệm nợ tín dụng Có … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.