Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021

Đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021

Ngoài Tổng cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế tuyển dụng 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tuyển dụng cho Tổng cục Dự trữ với 579 chỉ…

Xem chi tiết »