Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
kiểm tra nội dung thư tín dụng

Những chú ý khi kiểm tra nội dung thư tín dụng L/C

Thư tín dụng (Letter of Credit – viết tắt là L/C) là một phương thức thanh toán được sử dụng khá phổ biến trong các hợp đồng xuất nhập khẩu.…

Xem chi tiết »