Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
nhờ thu 1

Phân loại và quy trình vận hành nhờ thu (Collection of Payment)

Nhờ thu là phương thức thanh toán quốc tế, theo đó bên bán (nhà xuất khẩu, sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng…

Xem chi tiết »