Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
khách hàng VIP

Nhận diện khách hàng VIP ở ngân hàng thương mại

Phân khúc khách hàng cao cấp/khách hàng VIP tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong danh mục khách hàng, nhưng là một phân khúc quan trọng, nhiều tiềm năng, và…

Xem chi tiết »