Phân tích nguyên tắc 5C trong Tín dụng

Nguyên tắc 5C trong tín dụng (Five Cs of Credit) – một trong những nhóm chỉ số quan trọng khi tiến hành thẩm định tín dụng một hợp đồng vay vốn. Capacity – Cash flow (Năng lực – Luồng tiền dự tính trả nợ) Yếu tố được coi là quan trọng nhất trong nguyên tắc … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.