Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
đối tượng không được làm kế toán

Đối tượng không được làm kế toán theo Luật Kế toán

Ở những công ty, doanh nghiệp luôn có một bộ phận không thể thiếu đó chính là kế toán. Có thể thấy vai trò của ké toán trong công ty…

Xem chi tiết »