Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
chứng từ

Các loại chứng từ và phương tiện tín dụng trong hợp đồng…

Chứng từ là những văn bản chứa đựng những thông tin (về hàng hoá, về vận tải, bảo hiểm v.v..) dùng để chứng minh sự việc, làm cơ sở cho…

Xem chi tiết »