Review thi viết và Phỏng vấn  BIDV

Han Han – EB 14 QHKH: Review Thi viết   Đề tiếng anh: 60 câu /60 phút   Phần A: Grammar 20 câu: chủ yếu vào câu điều kiện if, wish (khoảng 15 câu); điền từ Phần B: Vocabulary 15 câu Phần C: Chữa lỗi sai 10 câu Phần D: Đọc hiểu 15 câu D1: … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.