Ngân hàng tôi yêu

Hotline

024.3232.1999

Nối nghiệp

  Nuôi con từ thuở nằm nôi Mong con gái sớm lớn khôn thành người Nghề mẹ trải qua một đời Chờ con nối nghiệp, nụ cười mẹ tươi.  …

Xem chi tiết »

Nghề tín dụng

Mười tám tuổi viết hồ sơ Đại Học Nhấc lên rồi lại đặt xuống, phân vân Con đường nào đỡ mỏi gối chùn chân Khi cuộc đời còn dông dài…

Xem chi tiết »