Lương công chức Ngân hàng Nhà nước mới nhất

Bảng lương công chức Ngân hàng Nhà nước mới nhất đã được cập nhật. Cán bộ, công nhân viên ngành Ngân hàng cần theo dõi và nắm bắt thông tin. Theo quy định mới nhất trong bảng lương công chức Ngân hàng, Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) có hệ … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.